Omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo 

De omgevingsvisie voor het gehele Hengelose grondgebied wordt gefaseerd opgesteld. De omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt in co-creatie met de samenleving opgesteld. De eerste fase van de omgevingsvisie wordt gevormd door het buitengebied. Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied, dat is het doel van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. We zijn daarom benieuwd naar uw ideeën en willen daarover graag met u in gesprek en aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Hengelo.

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden Nieuwsbrief'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten.

Nieuws

Terugblik Gebiedsgesprekken

Er wordt hard gewerkt om de opgehaalde input te verwerken tot de Omgevingsvisie Buitengebied. We hebben verschillende momenten gehad met de samenleving om informatie op te halen. Afgelopen jaar zijn we begonnen met oriënterende gesprekken met verschillende betrokkenen, in juli heeft de gebiedsconferentie plaatsgevonden in het ROC van Twente en in september konden inwoners meepraten tijdens de internetconsultatie.

Maar daar stopte het co-creatie proces niet. In januari brak het laatste onderdeel aan, de gebiedsgesprekken. Tijdens deze gesprekken zijn we met een groep medewerkers de gebieden (Driene, Woolde, Hengelo Noord, Twekkelo en Beckum/Oele) in gegaan om de hoofdlijn van de visie en de integrale thema’s voor te leggen aan de inwoners en om een vertaalslag te maken van integrale thema’s naar de deelgebieden van het buitengebied.

Goede opkomst
De avonden waren druk bezocht, in totaal zijn er 170 mensen geweest. Bij iedere avond waren er meer mensen aanwezig dan zich vooraf hadden opgegeven. De mate van participatie was wederom hoog, mensen zijn enorm betrokken bij het proces en willen graag hun mening geven over hun eigen leefomgeving. Hierdoor zijn er veel bruikbare onderwerpen uitgekomen die intern of extern nog extra belicht gaan worden. In het bijgevoegde bestand vindt u de hoofdlijn van de visie, de integrale thema’s en een samenvatting van de gebiedsgesprekken. De thema’s die in roze zijn opgenomen zijn door de aanwezigen als belangrijkste gespreksonderwerp(en) aangemerkt.

En nu?
Voor enkele onderwerpen wordt een extra avond gehouden om nog meer informatie te krijgen. Deze zullen worden gepland met de betrokkenen. Voor de zomervakantie wordt de visie ter inzage gelegd en na de zomervakantie wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De aankomende weken staan in het teken van het afronden van de visie.

Hieronder vindt u een koppeling naar de presentatie die is gegeven tijdens de gebiedsgesprekken, tevens een document met de planning van de Omgevingsvisie (hiervoor heeft u Acrobat Reader nodig). 

Bijlage

  1. PresentatieGebiedsgesprekkenjanuari2020.pdf 20-2-2020 14:08:00
  2. Planningomgevingsvisie.pdf 20-2-2020 14:07:56

Aanmelden nieuwsbrief

Zoomify

hengelo
2220