Omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo 

De omgevingsvisie voor het gehele Hengelose grondgebied wordt gefaseerd opgesteld. De omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt in co-creatie met de samenleving opgesteld. De eerste fase van de omgevingsvisie wordt gevormd door het buitengebied. Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied, dat is het doel van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. We zijn daarom benieuwd naar uw ideeën en willen daarover graag met u in gesprek en aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Hengelo.

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden Nieuwsbrief'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten.

Nieuws

Ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten gereed

Hoe zorgen we er voor dat het buitengebied van Hengelo prettig blijft om in te wonen, te werken en te verblijven? Op deze en andere vragen geeft de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo, genaamd Hengeloos Buiten, een antwoord. 

De omgevingsvisie Hengeloos Buiten is een integrale lange termijn visie specifiek gericht op het buitengebied van Hengelo. De visie biedt de kans om de meerwaarde die het buitengebied heeft voor de gemeente beter te beschermen, te ontwikkelen en te benutten en in te spelen op actuele ontwikkelingen. 

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie hebben we u vaak opgeroepen om met ons mee te denken. Wij willen u nogmaals bedanken voor uw inbreng. De omgevingsvisie Hengeloos Buiten is dan ook het resultaat van een samenwerking tussen een vertegenwoordiging van de samenleving, ambtenaren en het bestuur van de gemeente Hengelo. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten en besloten deze van 20 mei tot en met 30 juni 2020 ter inzage te leggen. 


Binnen deze termijn kunt u de ontwerp omgevingsvisie op afspraak inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Gonny Boers, telefoonnummer 14074. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3067337. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Gonny Boers, telefoonnummer 14074. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.Omgevingsvisie Hengelo op youtube

Daarnaast kunt u de visie online inzien op ruimtelijkeplannen.nl
Op deze site kunt u PDF van de visie hier downloaden. (37 Mb - U heeft hiervoor Acrobat reader download nodig om het document te bekijken)
We hebben ook een makkelijk bladerbare online versie van de visie die u kunt inzien zonder iets te hoeven downloaden.


Daarna worden zienswijzen beantwoord en wordt gekeken of de zienswijzen aanleiding geven om de visie te wijzigen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad na de zomer een besluit over de zienswijzen en de omgevingsvisie Hengeloos Buiten.

Aanmelden nieuwsbrief

Zoomify

hengelo
2220