Omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo 

De omgevingsvisie voor het gehele Hengelose grondgebied wordt gefaseerd opgesteld. De omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt in co-creatie met de samenleving opgesteld. De eerste fase van de omgevingsvisie wordt gevormd door het buitengebied. Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied, dat is het doel van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. We zijn daarom benieuwd naar uw ideeën en willen daarover graag met u in gesprek en aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Hengelo.

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden Nieuwsbrief'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten.

Nieuws

Omgevingsvisie vastgesteld

vastgesteld_webEen mijlpaal in het proces! De eerste omgevingsvisie van Hengelo is vastgesteld door de gemeenteraad. Het afgelopen jaar stond in het teken van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. Het buitengebied blijft zich ontwikkelen, en de stad ernaast ook. Daarom hebben we in samenwerking met het gebied een visie opgesteld. Samen met de inwoners, ondernemers en partners en buurgemeenten van het buitengebied hebben we nagedacht over de toekomst van het buitengebied, waar willen we staan over 20 jaar. Waar zien we kansen, en waar zien we bedreigingen?

We hebben verschillende momenten gehad om informatie op te halen uit de samenleving. Afgelopen jaar zijn we begonnen met oriënterende gesprekken met verschillende betrokkenen, in juli heeft de gebiedsconferentie plaatsgevonden in het ROC van Twente en in september konden inwoners meepraten tijdens de internetconsultatie.
Maar daar stopte het co-creatie proces niet. In januari brak het laatste onderdeel aan, de verdiepende gebiedsgesprekken. Tijdens deze gesprekken zijn we met een groep medewerkers de gebieden (Driene, Woolde, Hengelo Noord, Twekkelo en Beckum) in gegaan om de concept visie voor te leggen aan de inwoners en deze te vertalen naar hun eigen leefomgeving. Daarna hebben we een online informatiebijeenkomst georganiseerd om de ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten weer terug te leggen aan de Hengeloërs. Dit moest helaas door Corona wel digitaal. Ook hebben we de normale voorbereidingsprocedure doorlopen, waarbij iedereen zienswijzen in kon dienen. Nu is het dan echt vastgesteld door de gemeenteraad. Wat waren het spannende en mooie maanden. Samen met de Hengeloërs werken aan de toekomst van een gebied wat hen écht aangaat. Het participatieproces viel in goede aarde, men was enthousiast om samen te werken en mee te denken en er natuurlijk was er ruimte voor kritische vragen.

Maar hoe dan?

Het vroegtijdig betrekken van de samenleving voor het opstellen van een omgevingsvisie met een hoog abstractieniveau was natuurlijk best een uitdaging. Maar we hebben geleerd dat het al dan niet slagen van een dergelijk participatieproces voor het grootste deel afhankelijk is van de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en partners. En aan betrokkenheid ontbreekt het niet in het buitengebied van Hengelo. 

Dan gaat het er natuurlijk nog wel om dat je de samenleving weet te bereiken en ook de interesse weet te wekken voor de gespreksonderwerpen. De onderwerpen waarover we in gesprek zijn gegaan, hebben we bij de start van het proces opgehaald bij de samenleving. Daarmee is de samenleving medebepalend geweest voor de agenda in dit proces. Om mensen te bereiken hebben we een breed palet van communicatiemiddelen ingezet, denk hierbij aan brieven, e-mail, het gemeentenieuws, sociale media en deze website. 

Ook hebben we de gemeenteraad goed bij het proces betrokken. Voor hen is het een nieuw proces en betekent het iets voor hun rol. In Hengelo was de gemeenteraad ook uit belangstelling voor het buitengebied goed aangehaakt. Alle ideeën en meningen die naar voren zijn gebracht, zijn gedurende het proces steeds opnieuw geanalyseerd, toegespitst en vertaald naar visie en beleid op het abstractieniveau van de omgevingsvisie.

Bedankt

De omgevingsvisie Hengeloos Buiten en het proces zijn de som der delen. Zonder de inwoners en ondernemers van het gebied hadden we dit proces niet zo kunnen doorlopen en had het eindproduct er niet gelegen zoals het er nu ligt. Het Hengeloos Buiten is van en door Hengeloërs. Voor dit proces willen wij onze grote dank uitspreken. Op naar de omgevingsvisie Binnenstad/Hart van Zuid. 

Download 'Omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo (webversie - 19 Mb)

Aanmelden nieuwsbrief

Zoomify

hengelo
2220