Omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo 

De omgevingsvisie voor het gehele Hengelose grondgebied wordt gefaseerd opgesteld. De omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt in co-creatie met de samenleving opgesteld. De eerste fase van de omgevingsvisie wordt gevormd door het buitengebied. Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied, dat is het doel van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. We zijn daarom benieuwd naar uw ideeën en willen daarover graag met u in gesprek en aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Hengelo.

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden Nieuwsbrief'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten.

Nieuws

Praat mee over duurzame energie.

Duurzaam Nieuwe Energie opwekken, hoe doen we dat. Striptekening.

Hengelo wil over 10 jaar met zonnepanelen en windturbines genoeg duurzame energie opwekken voor minstens 20.000 huishoudens. Daarnaast moeten bijvoorbeeld bedrijven, scholen, zorgcentra en andere instellingen ook nog van stroom worden voorzien. In september heeft de gemeente Hengelo daarom zogenoemde zoekgebieden bekend gemaakt waar wind en zonne-energie opgewekt kunnen worden. Daar hebt u vast al iets over gehoord. Deze zoekgebieden kunt u vinden op www.hengelo.nl/nieuwe-energie.

U kunt meepraten

In december kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en andere belangstellenden (dus ook inwoners van andere gemeenten) met experts over deze zoekgebieden praten. Dat gebeurt tijdens digitale energiemarkten of spreekuren in het stadhuis. Ook u kunt zich opgeven voor deze bijeenkomsten.

Hoe zijn we gekomen tot deze zoekgebieden?

De gemeente voerde afgelopen jaar al gesprekken met de Hengeloërs in het buitengebied over duurzame energie. Dat gebeurde bij het maken van de omgevingsvisie buitengebied. Er kwamen toen al belangrijke wensen van de inwoners naar voren:

  • Eerst de daken vol met zonnepanelen, dan pas kijken naar zonnevelden en windturbines
  • Als er dan toch windturbines moeten komen, dan langs snelwegen en op industrieterreinen
  • Grond langs snelwegen en stadsranden met industrie is geschikt voor zonnevelden

Aan de hand van deze kennis heeft onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn uit Utrecht in de zomer berekend welke gebieden in Hengelo geschikt zijn om wind- en zonne-energie op te wekken.
Daaruit ontstond een kaart met zoekgebieden. 

Digitale energiemarkten

De gemeente organiseert 1, 2 en 7 december samen met onderzoeksbureau Bosch & van Rijn digitale energiemarkten. Tijdens deze bijeenkomsten staan de zoekgebieden voor duurzame energie centraal staan. U kunt deze energiemarkten via uw computer of tablet volgen en vragen stellen over de zoekgebieden en over andere aspecten van duurzaam energie opwekken. Wilt u meer informatie? Of wilt u zich opgeven voor de bijeenkomsten? Dat kan via www.hengelo.nl/nieuwe-energie.

Spreekuren

Door de coronacrisis kan de gemeente geen grote bijeenkomsten organiseren in het stadhuis, zoals in eerste instantie de bedoeling was. Wel organiseert de gemeente 14 en 15 december spreekuren in het stadhuis van Hengelo voor mensen die de bijeenkomsten niet via de computer of tablet willen en/of kunnen bijwonen. Belangstellenden (dus ook mensen uit andere gemeenten) kunnen tijdens de spreekuren één op één in gesprek met betrokken medewerkers. De gemeente houdt zich tijdens deze spreekuren uiteraard aan de corona-maatregelen. Opgeven kan via www.hengelo.nl/nieuwe-energie, maar bellen kan ook via het algemene nummer van de gemeente (14 074).

Waarom duurzame energie?

In 2050 moet alle energie die we in Nederland gebruiken duurzaam opgewekt worden. Hengelo moet dus aan de slag. Dat doen we samen met de andere Twentse gemeenten en dat noemen we de Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente)www.energiestrategietwente.nl/Twente.  Het is een enorme opgave; genoeg duurzame energie opwekken, zodat de uitstoot van CO2 afneemt. Twente wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. En dat is absoluut nodig, want we willen de aarde leefbaar houden voor de generaties die na ons komen. Iedereen zal daar een steentje aan moeten bijdragen.

U bent van harte welkom bij een van onze bijeenkomsten. Misschien tot dan!

Aanmelden nieuwsbrief

Zoomify

hengelo
2220