Omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo 

De omgevingsvisie voor het gehele Hengelose grondgebied wordt gefaseerd opgesteld. De omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt in co-creatie met de samenleving opgesteld. De eerste fase van de omgevingsvisie wordt gevormd door het buitengebied. Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied, dat is het doel van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. We zijn daarom benieuwd naar uw ideeën en willen daarover graag met u in gesprek en aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Hengelo.

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden Nieuwsbrief'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten.

Nieuws

De Gemeenteraad stelt het Kader voor de omgevingsvisie Buitengebied Hengelo vast

In de eerste stap van het proces (het kader) zijn gesprekken gevoerd met een afvaardiging van de ambtelijke organisatie (sociaal en fysiek) en met (groepen) van inwoners, ondernemers, organisaties en buurgemeenten. Tijdens de gesprekken zijn meer dan 200 vraagstukken opgehaald. Op basis van de vraagstukken is het Kader voor de omgevingsvisie Buitengebied Hengelo opgesteld. Het kader bepaald het speelveld waarbinnen co-creatie kan plaatsvinden. Het geeft aan waar het in dit project wel en niet over gaat. Op 14 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het Kader. Op  12 juni was de oordeelsvormende politieke markt over het Kader voor de omgevingsvisie Buitengebied Hengelo. De gemeenteraad was positief over het stuk, het proces en de wijze waarop zij tot nu toe in het proces zijn meegenomen. Het Kader is in de raadsvergadering van 25 juni 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Hieronder vindt u een koppeling naar de twee documenten (hiervoor heeft u Acrobat Reader nodig).

Aanmelden nieuwsbrief

Zoomify

hengelo
2220