Omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo 

De omgevingsvisie voor het gehele Hengelose grondgebied wordt gefaseerd opgesteld. De omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt in co-creatie met de samenleving opgesteld. De eerste fase van de omgevingsvisie wordt gevormd door het buitengebied. Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied, dat is het doel van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. We zijn daarom benieuwd naar uw ideeën en willen daarover graag met u in gesprek en aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Hengelo.

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden Nieuwsbrief'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten.

Nieuws

Internetconsultatie afgerond

Dat was hem dan! 10 oktober hebben we de internetconsultatie gesloten. We willen iedereen bedanken die de tijd en moeite heeft genomen om dit in te vullen! Enorm veel mensen hebben op verschillende stellingen gereageerd. Er zijn interessante resultaten uitgekomen. Deze worden nu samengevoegd met eerdere uitkomsten uit eerder gevoerde gesprekken en uitkomsten uit de gebiedsconferentie. 

Wat is er tot nu toe uitgekomen?

  • Er is interesse in lokale voedselproducten
  • Natuur is een belangrijk component in het buitengebied 
  • Het buitengebied moet een groene sfeer hebben als contrast met de stad.
  • Er liggen kansen in het buitengebied om meer te doen dan nu met de sociale banden. De banden zijn levend en een kracht in het buitengebied. Meer dingen voor elkaar doen en met elkaar; noaberschap 
  • Het stimuleren om naar buiten te gaan wordt belangrijk gevonden. Activiteiten zoals fietsen, wandelen, picknicken hebben de voorkeur en verstoren het woonklimaat niet te veel
  • Het buitengebied moet volgens de reacties vooral toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer
  • Zonenergie wordt eerder gekozen dan windenergie. En dan vooral zonne-energie op daken. Windmolens zijn mogelijk op grote bedrijventerreinen of specifieke plekken zoals verkeersknooppunten. 
  • Ons klimaat verandert. Droogte wordt gezien als een nieuw probleem 
  • Het bestaande landschap moet niet de dupe worden van nieuwe bouwplannen. Alleen herbouwen waar gesloopt wordt heeft de voorkeur

Op dit moment wordt alle input uitgewerkt tot een concept van de Omgevingsvisie Buitengebied, een hele klus! Begin 2020 gaan we over het concept met inwoners en bezoekers van het buitengebied in gesprek.

 Hieronder vindt u een koppeling naar de conclusies van de internetconsultatie (hiervoor heeft u Acrobat Reader nodig). 

Bijlage

  1. Conclusiesinternetconsultatie.pdf 11-11-2019 12:37:30

Aanmelden nieuwsbrief

Zoomify

hengelo
2220