Praat mee (Archief)

Dit is het archief van de internetconsultatie voor de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. De consultatie was van 16 september tot en met 10 oktober 2019 en is een vervolg op de gebiedsconferentie van 3 juli 2019.

Er is maar een beperkt aantal boeren in Hengelo die producten voor Hengelo produceren. Boeren vragen zich af of ze wel ‘genoeg met de stad doen’. Boeren hebben de indruk dat de mensen uit de stad geen echte interesse hebben in lokaal geproduceerde producten. Wat kunnen we doen om dit op gang te brengen?

Bewegen is belangrijk voor de gezondheid en het buitengebied is daar heel geschikt voor. Stel je voor dat we als doelstelling zouden kiezen dat er in 2023 2x zoveel mensen naar buiten gaan en in beweging komen dan nu. Om deze doelstelling te bereiken, wordt meer buiten bewegen gepromoot en worden er (extra) voorzieningen voor gemaakt.

In het buitengebied van Hengelo staan veel houtwallen. Zowel op gemeentelijke grond als op particuliere gronden. In deze discussie willen we onderzoeken of we meer inwoners uit de stad kunnen betrekken bij het onderhoud van de houtwallen in het gebied, bijvoorbeeld door een adoptieprogramma. Met een groep mensen zou je een houtwal kunnen adopteren. Dan maakt de gemeente bijvoorbeeld het basisonderhoud mogelijk en de groep verzorgt zelf alle extra’s.

Het buitengebied van Hengelo is werkelijk prachtig. Nu zijn er in Twente heel veel aantrekkelijke landschappen, maar zelfs voor Twentse begrippen behoort het Hengelose landschap tot een van de mooiere gebieden. Is dit wel bekend bij de bewoners van de stad? Moeten we niet meer uitdragen wat we hebben? Al was het maar naar de eigen inwoners toe.

Op de meeste plekken is de overgang tussen stad en land duidelijk. Zo zit je in de stad en zo sta je tussen de koeien en de natuur. De inwoners uit de stad zijn er ‘op bezoek’. Is dat goed of moeten we juist meer recreatieve mogelijkheden creëren?

In het buitengebied van Hengelo zijn er veel plekken waar je kenmerken van de stad tussen de bomen door kunt zien. Denk dan aan een groot gebouw, een silo van een bedrijf, hoogspanningsmasten etc. Bekijk de foto’s eens op uw gemak! Natuurlijk is dat normaal voor een stadsrand, maar in Hengelo valt het soms extra op, zeker in de mooiste delen van het buitengebied. Vinden we de zichtbaarheid van de stad juist een kwaliteit van ons landschap of vinden we het storend?

Verschillende wegen in ons buitengebied zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bijvoorbeeld wegen in Woolde (Woolderbroekweg) en Driene (Nieuwe Grensweg). Andere wegen daarentegen bijvoorbeeld rond Beckum en Oele zijn niet afgesloten.

In heel Nederland worden plannen gemaakt voor het opwekken van meer zonne- en windenergie. Als je zou moeten kiezen tussen zon of wind, wat zou je kiezen? De opbrengst van één windmolen staat ongeveer gelijk aan 10 hectare zonneveld. Geef uw mening in het onderstaande venster en vooral waarom u daarvoor zou kiezen.

Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. Voor de energietransitie is het nodig dat er ook in ons buitengebied velden met zonnepanelen komen. Achter Twence ligt bijvoorbeeld een zonneveld. Ook als we alle daken in de stad vol leggen met zonnepanelen is het niet genoeg om aan de opgave voor Hengelo te kunnen voldoen. Gemiddeld gaan zonnevelden ten koste van 4% landbouwgrond. Willen we in Hengelo mee...

Voor de energietransitie is het nodig dat er naast zonnevelden ook in ons gebied windmolens komen om aan de opgave voor Hengelo te kunnen voldoen. Wat is de beste locatie voor windenergie?

Er is veel vraag naar ontwikkelruimte om vrijkomende gebouwen in te vullen. Maar de gemeente is tot nu toe terughoudend om ruimte te geven. Voor je het weet zit je met een functie in het buitengebied die je echt niet wilt, die te veel verkeer aantrekt of het landschap ontsiert. Maar er zijn ook veel kansen. Vooral historische gebouwen zijn duur in onderhoud en hier ligt ook een grote kans om het buitengebied voor meer doelgroepen interessant te maken. En soms zien ondernemers ook gewoon echte on...

In Beckum werkt de bevolking actief aan behoud van een leefbaar Beckum. Welke voorzieningen heeft Beckum nodig om dit doel te bereiken?

We hebben in de afgelopen periode vooral de gebruikers van het buitengebied gesproken. De stad heeft veel voorzieningen, denk hierbij aan het zwembad, het theater, de bibliotheek, de muziekschool, winkelvoorzieningen etc. Deze zijn voor alle inwoners van de gemeente Hengelo.Maken de inwoners van het buitengebied net zoveel gebruik van deze voorzieningen of zijn er belemmeringen, waardoor er minder gebruik wordt gemaakt van deze voorzieningen.

Het geldende bestemmingsplan Buitengebied is erop gericht om het aantal woningen niet te laten toenemen. Het bouwen van nieuwe woningen kan alleen door gebruik te maken van de Rood voor Rood regeling. Wanneer er een forse hoeveelheid landschapsontsierende schuren wordt gesloopt en een investering wordt gedaan in de ruimtelijke kwaliteit dan kan onder voorwaarden een nieuwe woning worden gebouwd.

Wanneer de gemeente een verzoek ontvangt om een Rood voor Rood woning te mogen bouwen, dan wordt beoordeeld of de gekozen locatie voldoet aan een aantal landschappelijke criteria. Maar zijn er ook gebieden waar nieuwe woningen absoluut wel of niet toegestaan moeten worden?

Het klimaat verandert, ook in onze gemeente. Periodes van droogte zijn langer en de regenbuien heftiger. De temperatuur in de seizoenen schommelt meer en ook komen steeds meer uitheemse planten en dieren in Nederland voor. Deze veranderingen raken plant, dier en mens en beïnvloeden de gebruiksmogelijkheden voor bijvoorbeeld landbouw, recreatie en wonen. Het is belangrijk dat we bepalen waar we tijd, kennis en geld in investeren om goed in te spelen op de klimaatverandering.

Ons buitengebied bestaat uit veel natuur. Denk aan het Kristalbad, het Wateroverstroomgebied Woolde, de Hagmolenbeek en heel veel andere plekken. De vraag is wat de volgende stap moet zijn in het natuurbeleid.

In ons buitengebied zijn er nog steeds sterke sociale banden (noaberschap en zelfs nog ‘marken’). We hebben een kaart gemaakt waar gebieden op staan waarvan we gehoord hebben dat er van alles georganiseerd wordt. De vraag die we hebben of deze bestaande verbanden nog verder ontwikkeld kunnen worden en in welke richting dan. Qua richting kun je denken aan meer zorg aan elkaar verlenen, meer betrokken zijn bij het onderhoud van het landschap etc. Je kunt het ook fundamenteler maken, zoals het to...