Praat mee (Archief)

Dit is het archief van de internetconsultatie voor de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. De consultatie was van 16 september tot en met 10 oktober 2019 en is een vervolg op de gebiedsconferentie van 3 juli 2019.

Er is maar een beperkt aantal boeren in Hengelo die producten voor Hengelo produceren. Boeren vragen...

Bewegen is belangrijk voor de gezondheid en het buitengebied is daar heel geschikt voor. Stel je voo...

In het buitengebied van Hengelo staan veel houtwallen. Zowel op gemeentelijke grond als op particuli...

Het buitengebied van Hengelo is werkelijk prachtig. Nu zijn er in Twente heel veel aantrekkelijke la...

Op de meeste plekken is de overgang tussen stad en land duidelijk. Zo zit je in de stad en zo sta je...

In het buitengebied van Hengelo zijn er veel plekken waar je kenmerken van de stad tussen de bomen d...

Verschillende wegen in ons buitengebied zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bijvoorbeeld weg...

In heel Nederland worden plannen gemaakt voor het opwekken van meer zonne- en windenergie. Als je zo...

Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening anders van aard en vo...

Voor de energietransitie is het nodig dat er naast zonnevelden ook in ons gebied windmolens komen om...

Er is veel vraag naar ontwikkelruimte om vrijkomende gebouwen in te vullen. Maar de gemeente is tot ...

In Beckum werkt de bevolking actief aan behoud van een leefbaar Beckum. Welke voorzieningen heeft Be...

We hebben in de afgelopen periode vooral de gebruikers van het buitengebied gesproken. De stad heeft...

Het geldende bestemmingsplan Buitengebied is erop gericht om het aantal woningen niet te laten toene...

Wanneer de gemeente een verzoek ontvangt om een Rood voor Rood woning te mogen bouwen, dan wordt beo...

Het klimaat verandert, ook in onze gemeente. Periodes van droogte zijn langer en de regenbuien hefti...

Ons buitengebied bestaat uit veel natuur. Denk aan het Kristalbad, het Wateroverstroomgebied Woolde,...

In ons buitengebied zijn er nog steeds sterke sociale banden (noaberschap en zelfs nog ‘marken’). ...

hengelo
2220