A A A

Let op! Je bekijkt een archiefpagina. Je kunt op deze pagina niet meer reageren.

05 Meer gebruik van het landelijk gebied

05 Meer gebruik van het landelijk gebied

Op de meeste plekken is de overgang tussen stad en land duidelijk. Zo zit je in de stad en zo sta je tussen de koeien en de natuur. De inwoners uit de stad zijn er ‘op bezoek’. Is dat goed of moeten we juist meer recreatieve mogelijkheden creëren?

 

Deel

Reacties

 • Het probleem is dat er onder de groep met mensen die naar ons buiten gebied komen, er personen zijn om te wandelen of te fietsen het idee hebben dat elke akker die er ligt dan ook maar gebruikt kan worden om doorheen te wandelen met de hond of te picknicken. Hierbij laten ze dan de rotzooi maar achter of de honden hun behoefte doen. Als ik deze aantref stel ik ze voor dat ik dan met mijn hond bij hun in de tuin kom om het zelfde te doen. Het gekke is , als ik ze daar op aan spreek, dat ze daar dan niet van gediend zijn. Dus... .mensen moeten het buitengebied vooral niet gaan zien als ruimte waar alles maar kan.
  9-10-2019 16:27:56
 • In stand houden van de ecologische Hoofdstructuur is: stedenbouwkundige activiteiten zorgvuldig provinciaal afstemmen!!
  8-10-2019 11:35:35
 • Het is goed zoals het nu is. Helaas zat het voor mij het juiste antwoord er niet tussen. Mensen willen graag onthaasten in het buitengebied. Anderzijds willen ze zo snel mogelijk van A naar B. dit gaat niet samen. Een paar bankjes extra is ook niet verstandig. Laat de mensen genieten van wat er is. Een boomstronk een veldkei is zeker zo gezellig als dat bankje wat er neer is gezet. Geef iedereen de ruimte om te doen wat ze willen zal ook niet het resultaat geven wat men er van verwacht. Zonneparken worden neergezet terwijl er nog zoveel ruimte is op de daken.
  4-10-2019 20:22:08
 • edit: aanvulling. Excuus voor de tikfouten, ik heb te snel op 'send' gedrukt.
  28-9-2019 17:17:17
 • Het buitengebied is en blijft een ingewikkeld stukje gemeente. Niet alleen wonen er verschillende groepen mensen, maar er wordt ook gebruik gemaakt van het buitengebied door een veelheid aan groepen. Van verkeersdeelnemers, tot verschillende recreanten, die elkaar ook nog eens stevig in de weg zitten af en toe. Dat betekent dat er ook heel verschillende beelden zijn hoe de inrichting eruit moet zien en wat prioriteit moet hebben. Moet de weg worden verhard zodat de melkwagen er beter door kan, moet er schelpenzand op zodat de fietsers fijner fietsen, moet er meer ruimte zijn voor klootschieters, ruiters, wandelaars en liefst een hondenzwemplas. Moet iedere boer de ruimte krijgen een veld zonnepanelen aan te leggen, ook als dat niet zo mooi is, moeten de houtwallen in stand blijven, mogen schuilstallen, terwijl je het risico loopt dat een schuilstal steeds meer op een vaste stal gaat lijken. Moet je specifiek Twentse beplanting neerzetten in je tuin omdat je toevallig in het buitengebied woont? Kortom zoveel mensen, zoveel wensen. En de standaardreactie van de gemeente is een vorm van regels en repressie. Ik ben ervan overtuigd dat die groepen bij elkaar brengen en met elkaar in gesprek laten gaan echt beter helpt. Want al die regels kunnen niet eens gehandhaafd worden. Geef groepen mensen eens wat meer ruimte, laat die boer dat maisdoolhof gewoon aanleggen en die recreant met een paard gewoon een schuilstal in de wei zetten. Geef wat meer ruimte. Een maisdoolhof is zo weer weg, een schuilstal of een veldje zonnepanelen ook. En wei ligt er nu wakker van een ijs- of koffieverkopende boer. Kom niet steeds aan met argumenten als 'verkeersaantrekkende werking" o.i.d. Als groepen wat meer mogen en met elkaar moeten praten, ontstaat er misschien iets mooi. Willen ruiters en mountainbikers misschien samen met de boer we de houtwal onderhouden, willen wandelaars en mensen met honden misschien wel helpen om de randen van de wei weer biodivers te maken... Probeer eens wat i.p.v. verbied bijna alles.
  28-9-2019 17:14:56
 • Ik sluit me helemaal aan bij Jan:, natuurlijker verloop koppelleiding, meer retentiegebied en zo veel meer natuurwaarde en biodiversiteit.
  25-9-2019 20:59:35
 • Jan
  Een voorbeeld voor een aantrekkelijker overgang van stad naar platteland zou de verfraaiing van de koppelleiding langs Groot Driene en de Veldwijk kunnen zijn. Nu is het een saaie rechte brede sloot met schuine kanten. Door dit water wat te laten meanderen en te laten wisselen van breedte met flauw hellingen krijgt het een aanzicht van een natuurlijke beek. De wateropslagcapaciteit wordt groter en de recreatie mogelijkheden beter. Nog een paar mooie bruggen voor wandelaars en het is perfect.
  23-9-2019 19:31:00
 • Steeds meer bos/natuur/buitengebied wordt afgesloten met hekken en daarmee ontoegankelijk gemaakt. Zorg er samen met de buurgemeenten en grondeigenaren voor dat het groene gebied maximaal toegankelijk blijft.
  18-9-2019 16:54:17
 • Steeds meer bij de onderwerpen, krijg ik het idee dat dit buitengebied onderwerp niet iets is voor één gemeente. Is er ook een samenwerkingsverband op Twente niveau?
  18-9-2019 14:55:17
 • Maak de paden verhard en voldoende breed zodat ook ouderen en gehandicapten met rolstoel of scootmobiel er over kunnen rijden
  18-9-2019 12:39:14
 • De extra paden zijn ook nuttig voor de schoolgaande jeugd uit het buitengebied. Vaak moeten scholieren nu over smalle en kronkelige landbouwwegen met veel hardrijdend sluipverkeer. Er zou bijvoorbeeld een route kunnen worden afgemaakt vanaf de Dalmedenweg richting Saasveld (ook in weekend voor uitgaansverkeer), maar ja, dan heb je ook gemeente Dinkelland nodig. Of een fietsroute langs het Twente kanaal vanaf de Zwaaikom. Maar je ziet dat veel mogelijke doorsteek routes al gauw op de gemeentegrens van Hengelo eindigen, en dat er dus afspraken moeten worden gemaakt met de omringende gemeentes. Hengelo heeft feitelijk maar weinig eigen Buitengebied.
  18-9-2019 12:06:50
 • U spreekt van een "paar bankjes". Dat mogen er best wat meer zijn, want ze bevorderen de welkomstgedachte van fietsers en wandelaars.
  17-9-2019 18:52:50
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
hengelo
2220