A A A

Let op! Je bekijkt een archiefpagina. Je kunt op deze pagina niet meer reageren.

06 Groene illusie of stadslandschap

06 Groene illusie of stadslandschap

In het buitengebied van Hengelo zijn er veel plekken waar je kenmerken van de stad tussen de bomen door kunt zien. Denk dan aan een groot gebouw, een silo van een bedrijf, hoogspanningsmasten etc. Bekijk de foto’s eens op uw gemak! Natuurlijk is dat normaal voor een stadsrand, maar in Hengelo valt het soms extra op, zeker in de mooiste delen van het buitengebied. 

6Lossefotovoorbijste...

Vinden we de zichtbaarheid van de stad juist een kwaliteit van ons landschap of vinden we het storend? 

 

Deel

Reacties

 • In een verstedelijkt gebied als in Nederland ontkom je er niet aan dat je elementen van de stad in het buitengebied ziet. Dat hoort ook bij onze huidige technologische samenleving. Maak gebruik van de landschappelijke elementen die nu al overal in het buitengebied staan, door er op aan te sluiten met bv wind en zon. Daardoor versterk je de zichtlijnen met bestaande de bestaande elementen. Plaats windmolens bv in de lijn van hoogspanningsmasten. Daar praat niemand over, terwijl die ook beeldbepalend zijn voor het landschap.
  13-10-2019 22:33:42
 • Op sommige plekken vind ik dat stadse (bebouwde) elementen prachtig uitkomen in een groene omgeving. Op andere plekken vind ik het echt jammer van het landschap. Ik denk dat het onontkoombaar is in een stad als Hengelo dat je stadse elementen in het groen ziet, toch kan het soms erg storend zijn. Bij de aanleg van dergelijke bouwwerken moet denk ik goed nagedacht en gekeken worden naar de esthetiek en andere impact op de omgeving. Gebouwen die hoog boven bomen uittorenen houden op geen enkele manier rekening met de omgeving waarin ze staan en zijn er ook geen onderdeel van. Op andere plekken is de bebouwing een veel minder storende toevoeging aan een groene omgeving.
  9-10-2019 14:52:31
 • Twence is een mega productie locatie die vanuit Twekkelo het zicht wel beïnvloed. Beperk de bouw/uitbreiding en geef gedeeltes terug aan de natuur.
  6-10-2019 15:21:07
 • Voorkom dat met name lelijke dozen van distributie centra etc komen. Verplicht bedrijven hun vestiging in het groen te verpakken, sedum-daken aan te leggen, geen schreeuwende reclame
  25-9-2019 21:05:39
 • Eigenlijk is de buitenkant met zijn groen het voorbeeld hoe het centrum van de stad moet worden. Natuur, geef deze ruimte. Gooi beken op, laat het water zijn weg gaan. En geef de natuur meer kans om te groeien. Hoe meer groen, hoe beter voor het aanzicht en klimaat.
  24-9-2019 21:01:37
 • Dat je in dit volle land in de natuur de stadsranden ziet is onvermijdelijk, maar, ik zie een toename van bebouwing in buitengebieden. Hengelo is tot aan Deurningen en Borne gegroeid. Gelukkig is ons de dubbelstad Hengelo- Enschede bespaard gebleven. Helemaal eens met Iris, de woonpaleizen in buitengebied, moet niet mogen. En als er gebouwd wordt in het buitengebied, zorg dan dat dit aan strenge regels gebonden is, zoals, passend in de stijl van het landschap (bv boerderijen) kleinschalig met verplichting tot natuur verantwoorde erfinrichting, en dit kan. Er zijn een aantal zeer waardevolle natuurerven in Driene.
  17-9-2019 16:27:27
 • Mijn grootste ergernis is dat het buitengebied wordt vol gebouwd met dure woonpaleizen. Een immense kavel voor een enkel gezin. Op zo'n plek kunnen veel meer kleinere woningen worden gebouwd, heel belangrijk gezien de huidige woningkrapte. Of er zou meer ruimte kunnen komen voor echte natuur. Een hele kleine groep mensen met veel geld pikt in dit kleine landje veel te veel grond in.
  17-9-2019 14:26:11
 • Gebiedsovergangen zijn onvermijdelijk. Het gaat erom dat je de kwaliteit van een gebied behoudt of verbetert. Met de energietransitie komen er nieuwe objecten in het buitengebied. Als die nieuwbouw gepaard gaat met een investering in (groene) kwaliteit, hoeft dat geen achteruitgang te betekenen. Op relatief saaie landbouwpercelen kan de natuur- en landschapswaarde zelfs verbeteren. Het is niet erg dat de grens tussen stad en ommeland vervaagt.
  16-9-2019 16:09:14
 • Wat ik niet begrijp in tijden van duurzaamheidsoogaven, is dat er savonds en snachts lichtbakens en reklame bakken branden op industrieterrein en op torens. Neem westermaat, de toren van Bauhaus. De autobedrijven aldaar. Een grote lichtvervuiling. Daar is veel energie, geld en co2 uitstoot te winnen door de lichten uit te doen na 21:00 uur. Bv. Nergens voor nodig energieverdpilling.
  16-9-2019 10:08:16
 • Wat ik niet begrijp in tijden van duurzaamheidsoogaven, is dat er savonds en snachts lichtbakens en reklame bakken branden op industrieterrein en op torens. Neem westermaat, de toren van Bauhaus. De autobedrijven aldaar. Een grote lichtvervuiling. Daar is veel energie, geld en co2 uitstoot te winnen door de lichten uit te doen na 21:00 uur. Bv. Nergens voor nodig energieverdpilling.
  16-9-2019 10:07:54
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
hengelo
2220