A A A

Let op! Je bekijkt een archiefpagina. Je kunt op deze pagina niet meer reageren.

12 Beckum levendig en leefbaar

12 Beckum levendig en leefbaar

In Beckum werkt de bevolking actief aan behoud van een leefbaar Beckum. Welke voorzieningen heeft Beckum nodig om dit doel te bereiken?  

 

Deel

Reacties

 • De schop in de grond dat is eigenlijk het enige dat voor ons belangrijk is. Helaas stagneert het nu weer. En dat baart mij zorgen. Een schop in de grond betekent woningbouw. Echter dit zal voor de school een positieve bijdrage opleveren op de langere termijn. Denk hierbij aan 10 jaar op z'n minst. Op dit moment zijn wij binnen onze school bezig met een verandering van schoolconcept om o.a. kinderen van buiten het dorp ook aan te trekken. En zeker ook om de kinderen die bij ons in school zitten goed onderwijs te kunnen blijven geven. Onderwijs dat past bij de kinderen van De Bleek. De school in het groen .... onderwijs van binnen naar buiten en buiten naar binnen. Echter dit kan niet het enige zijn om een prachtige, rustige en kwalitatief goede school neer te zetten. Je hebt hiervoor ook daadkracht nodig van de gemeente, die op welke manier dan ook meehelpt in ontwikkeling. Eigenlijk gaat het erom dat de neuzen dezelfde kant op staan. Voor behoudt van het dorp Beckum. Voor de toekomst van onze kinderen die opgroeien in een prachtige, ruimtelijke omgeving. Hoe mooi en waardevol is dat! Samen sterk in ontwikkeling, een motto dat binnen de Schaepmanstichting geldt en ook zeker hier van toepassing moet zijn.
  9-10-2019 11:18:31
 • De school behouden betekent zorgen voor voldoende aanwas. In het verleden heeft gestage groei van het dorp (aantal extra woningen per jaar) en doorstroming/inwoning met jonge gezinnen in bestaande huizen daaraan bijgedragen. De toenemende complexiteit van bouwplanontwikkeling in een dorp en de afstand tot andere gemeentelijke belangen heeft echter te lang tot stagnatie en vooral voor onrust gezorgd. Gelukkig lijkt het tij te keren, maar de nood is hoog om weer te gaan bouwen aan Beckum. Want verjonging mogelijk maken door NU doelgericht te gaan bouwen en tegelijk ook op bestaande woon-/werkplekken te stimuleren, zorgt dan voor die broodnodige jonge aanwas. Dan biedt perspectief voor de school, en ook de vitaliteit van de sport en het overige verenigingsleven. En dat stimuleert weer andere jongeren om hun wooncarriere ook in het dorp te starten. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  19-9-2019 23:54:18
 • Beckum heeft een duidelijke visie, prima weergegeven in de eerste stelling. Belangrijker is dat we eindelijk er eens in slagen deze visie te verwezenlijken . een prachtig burgerinitiatief: de kerk wil gronden beschikbaar stellen voor woningbouw(op de sportvelden(, kerk is eigenaar sportvereniging huurt). Sportvereniging heeft dan een nieuw sportveld nodig naast de huidige velden . Deze grond is eigendom van Twickel. Via grondruil kan Twickel minstens de gelijke oppervlakte terug krijgen. De Stichting Twickel weigert dit echter. Dit zonder een duidelijke opgave van reden. Realisatie van het dorpsinitiatief zou een geweldige ondersteuning kunnen betekenen voor de leefbaarheid van ons dorp. Immers door het realiseren van het bouwinitiatief op dan gemeenschapsgrond, zou er een mooi bedrag vrijvallen voor de realisatie van een gemeenschapshuis. Door de halsstarrige houding van een rijk bedeelde grondeigenaar dreigt daardoor dit mooie burgerinitiatief dood te lopen. Dit is ook de reden dat zeer bij de gemeenschap betrokken mensen zich terug trekken . Mensen zetten zich enorm in , maar zien (te) weinig resultaat.
  16-9-2019 17:43:38
 • Behoud van school en ruimte voor woningen vind ik erg belangrijk. Of er dan jaarlijks gebouwd moet worden of dat er ineens een extra wijk o.i.d. wordt aangelegd weet ik niet. Overige voorzieningen (winkels e.d.) mis ik niet.
  16-9-2019 12:02:07
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
hengelo
2220