A A A

Let op! Je bekijkt een archiefpagina. Je kunt op deze pagina niet meer reageren.

15 Plekken voor nieuwe verspreide woningen

15 Plekken voor nieuwe verspreide woningen

Wanneer de gemeente een verzoek ontvangt om een Rood voor Roodwoning te mogen bouwen, dan wordt beoordeeld of de gekozen locatie voldoet aan een aantal landschappelijke criteria. Maar zijn er ook gebieden waar nieuwe woningen absoluut wel of niet toegestaan moeten worden? 

 

Deel

Reacties

 • Geclusterde woningbouw in de vorm van een knooperf: kleine natuurInclusieve en klimaatadaptieve woningen, co2 neutraal van natuurlijke materialen die opgaan in het landelijke omgeving en dit versterken. Groen bouwen vanuit circulaire uitgangspunten. Deze woningen moeten ook de sociale cohesie en verbinding tussen de bewoners versterken. Het delen van spullen met tevens respect voor privacy. Lichter wonen, lichter leven. Kortom het nieuwe noaberschap
  10-10-2019 21:16:57
 • Bouwen van woningen bij voorkeur binnenstedelijk op braakliggende terreinen (Pauzelandschappen). Expansie van woningbouw aan de stadsranden zorgvuldig herzien!
  8-10-2019 11:13:22
 • Bouwen op de slooplocatie lijkt logisch. Maar tegelijk ligt er een kans om dat buitengebiedplekje betaalbaarder te maken door er bijvoorbeeld een knooppunterf van te maken; 1 of 2 huizen erbij. Meestal is het stoppen van een voormalig agrariër geen vetpot. Enkele woningen erbij die goed ingericht op jet erf komen, kan dan stimuleren om een erf mooier in het landschap in te passen. Een prentenboek met argumentatie kan een gebiedsvisie goed ondersteunen met wat wel en wat niet is toegestaan.
  20-9-2019 0:02:50
 • Herbouw op de slooplocatie zou het basisprincipe kunnen zijn. In sommige gevallen zou nieuwbouw op een andere plek mogelijk moeten zijn. De slooplocatie wordt dan teruggegeven aan het gebied. Sturing op het aantal (nieuwe) woningen in het buitengebied blijft wel nodig. Daarbij moet niet alleen op landschappelijke waarden worden gelet maar bijvoorbeeld ook op milieucontouren van (agrarische) bedrijven.
  16-9-2019 17:12:11
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
hengelo
2220