A A A

Let op! Je bekijkt een archiefpagina. Je kunt op deze pagina niet meer reageren.

16 Belangrijkste opgave klimaatverandering

16 Belangrijkste opgave klimaatverandering

Het klimaat verandert, ook in onze gemeente. Periodes van droogte zijn langer en de regenbuien heftiger. De temperatuur in de seizoenen schommelt meer en ook komen steeds meer uitheemse planten en dieren in Nederland voor. Deze veranderingen raken plant, dier en mens en beïnvloeden de gebruiksmogelijkheden voor bijvoorbeeld landbouw, recreatie en wonen. Het is belangrijk dat we bepalen waar we tijd, kennis en geld in investeren om goed in te spelen op de klimaatverandering. 

 

Deel

Reacties

 • De huidige economische factor is leidend, maar we moeten eigenlijk een pas op de plaats maken. Als gemeenschap. Maatregelen zijn dan nodig.
  8-10-2019 11:08:34
 • Negatieve gevolgen voor zowel de landbouw als de natuur; inzetten op het verkleinen van dit risico. Maar ook ernstige overlast en schades te voorkomen.
  6-10-2019 17:30:03
 • het wordt droger in Hengelo, dit deel van Nederland. Dat is al vele malen kenbaar gemaakt door wetenschappers en de bekende weermannen en vrouwen. Kaartjes laten zien dat bijv. de droogte van 2018 niet hersteld is en dat de droogte van 2019 zwaarder aantikt. Slecht voor de natuur, de biodiversiteit. Verkeerde insecten nemen de plek in van de huidige insecten. Denk aan de eikenprocessierups of de grootte teek etc. Wat Hengelo moet doen is water tegen houden bij regen. Niet naar het kanaal laten stromen maar in grootte poelen, meertjes, bassins. Maak in stromende beken sluisjes waardoor opgevangen water beter kan stromen naar droge gebieden. Maak beken mogelijk terug te komen in de stad. Maak mooie vijvers waar al het water opgevangen wordt t.b.v. de bewatering van de natuur. Stimuleer meer groen in de stad. Plant meer bomen, geen eiken. En stap eens af dat onderhoud zoveel geld kost. Het klimaat veranderd en kost veel meer dan de kosten van het onderhoud.
  24-9-2019 21:19:31
 • We hebben twee zeer droge zomers achter de rug. Dat heeft gezorgd voor een verdorde stoffige omgeving met veel drooggevallen beken en natuurschade. Ook in de jaren met normale neerslag is het in de omgeving van Hengelo al droog. Bij deze dan ook een oproep aan waterschap en gemeente om het water dat in andere seizoenen valt veeeeeelll beter in het gebied vast te houden.
  24-9-2019 15:23:21
 • Jan
  Meer dan in het verleden kunnen we gebruik maken van de aanwezigheid van het Twente kanaal. Dat heeft een grote buffer en aan en afvoer capaciteit voor water. Veel meer dan het beperkte “ Water lop” tussen Hengelo en Enschede. Komt het doordat het waterschap en Rijkswaterstaat verschillende organisaties zijn dat het Waterschap steeds kostbare oplossingen bedenkt en de rekening daarvoor via heffingen bij de burgers legt? Gebruik de bestaande infrastructuur eerst optimaal voordat nieuwe ruimte en geld verslindende structuren worden aangelegd.
  23-9-2019 20:00:07
 • Jan
  Meer dan in het verleden kunnen we gebruik maken van de aanwezigheid van het Twente kanaal. Dat heeft een grote buffer en aan en afvoer capaciteit voor water. Veel meer dan het beperkte “ Water lop” tussen Hengelo en Enschede. Komt het doordat het waterschap en Rijkswaterstaat verschillende organisaties zijn dat het Waterschap steeds kostbare oplossingen bedenkt en de rekening daarvoor via heffingen bij de burgers legt? Gebruik de bestaande infrastructuur eerst optimaal voordat nieuwe ruimte en geld verslindende structuren worden aangelegd.
  23-9-2019 19:59:42
 • Ik denk dat waterhuishouding hoort te liggen bij Waterschap waarbij de Gemeente faciliteert. De Gemeente moet zich richten op het voorkomen van schade door de klimaatveranderingen en de projecten gericht op het voorkomen van deze schade zo mogelijk zo moet uitvoeren dat het ook wordt geïntegreerd in de projecten van het Waterschap gericht op de waterhuishouding.
  22-9-2019 22:33:35
 • De lange periodes van droogte vernielen veel van de natuur in de stad. (want de gemeente gaat nergens rond met water voor bomen en struiken) Dus zorgen voor het goed vasthouden van water in het gebied, zodanig dat Hengelo niet onder water komt te staan bij hevige regenval, die ook met de klimaatverandering te maken heeft. Een betere investering dan vervangen van dode bomen en struiken.
  19-9-2019 23:10:23
 • Sinds een paar jaar doet Waterschap Vechtstromen heb waterbeheer in Hengelo ook binnen de bebouwde kom. De aanvoer bij droogte moet uit het buitengebied komen, maar zo is de waterhuishouding in woonwijken momenteel vaak niet ingericht. Alles staat op afvoer. Daarnaast is de wateronttrekking door intensieve landbouw en kwekerij activiteiten enorm toegenomen op hoge zandgronden, terwijl je op de lagere gedeeltes en langs de afvoerbeken dit soort water intensieve activiteiten nauwelijks ziet. Gemeenten kunnen dit sturen door vergunningen, maar daar valt nog veel in te doen. Bomen groeien ook wel (en misschien zelfs beter!) met gezuiverd en voedingsrijk rioolwater.
  18-9-2019 11:27:31
 • Om te zorgen dat de natuur behouden blijft, moeten we zorgen dat er een balans komt. Sommige dieren of planten die van oorsprong niet in ons gebied voorkomen kunnen een aanvulling zijn. Maar we moeten wel zorgen dat ze niet gaan overheersen en de dieren en planten die hier altijd al waren verdrijven. Als we zorgen dat er genoeg plek is om tijdens hevige regenval water op te vangen dan kunnen we veel voorkomen. Dit zal ook voor ons drinkwater belangrijk zijn. We hebben de natuur nodig, om te overleven.
  18-9-2019 7:41:17
 • In tijden van droogte moeten we water vasthouden. Dit kan door verontdiepen van sloten. Tevens kan met duikerafsluiters worden gewerkt om water vast te houden en zo t water de kans krijgt in de bodem te zakken. Sluisjes doen t ook goed of plank in sloot . Spaarbekkens aanleggen in t buitengebied. Is tevens goed voor natuur en biodiversiteit. Afkoppelen van hemelwater op t riool. Daarvoor kan met m2 dak subsidie worden verstrekt, gebeurd al in veel gemeentes.
  16-9-2019 9:54:47
 • In tijden van droogte moeten we water vasthouden. Dit kan door verontdiepen van sloten. Tevens kan met duikerafsluiters worden gewerkt om water vast te houden en zo t water de kans krijgt in de bodem te zakken. Sluisjes doen t ook goed of plank in sloot . Spaarbekkens aanleggen in t buitengebied. Is tevens goed voor natuur en biodiversiteit. Afkoppelen van hemelwater op t riool. Daarvoor kan met m2 dak subsidie worden verstrekt, gebeurd al in veel gemeentes.
  16-9-2019 9:54:42
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
hengelo
2220